آموزش نرم افزارهای آفیس microsoft office
آموزش کامل نرم افزارهای آفیس microsoft office به زبان فارسی و تصویری
صفحه نخست                 تماس با مدیر                    پست الکترونیک                   RSS                  ATOM
نظرات ()
نوشته شده توسط شهلا امیری در تاریخ شنبه 26 مهر 1393
قیمت:50000ریال

موضوع :

روش تحقیق تحولات زیست محیطی

فرمت فایل: WORD  (قابل ویرایش )

مقدمه :

از پیدایش زندگی بر سطح كره زمین میلیاردها سال می گذرد. آن چه كه تا قبل از پیدایش انسان در این روند چهره نمود و آن را به شرایط فعلی رهنمون ساخته است، نتیجه كنش متقابل میان محیط و اجزای غیرزنده آن از یك سو، زیستمندان تاریخ حیات زمین از سوی دیگر میباشد. اما ظهور انسان در پهنه طبیعت و فعالیت هایی كه برای تداوم زندگی خویش قرار داده است، به ویژه در دوران پس از انقلاب صنعتی، نمود بیشتری یافته تا حدی كه به جرات می توان گفت این رویداد رابطه انسان را با طبیعت برای همیشه دگرگون ساخته است. نگاهی گذرا بر وضعیت محیط زیست جهان به ویژه در دویا سه دهه اخیر نشان میدهد كه آثار مخرب فعالیت های نابخردانه انسان در طبیعت، به آستانه بحرانی خویش نزدیك شده است. آثار بروز این آشفتگی در محیط زیست را می توان به صورت تخریب لایه اوزن، كاهش تنوع زیستی، آلودگی دریاها، اقیانوس ها،منابع آب های سطح وزیرزمینی ،تغییرات شدید اقلیمی( افزایش میانگین دمای كره زمین در اثر پدیده گلخانه ای، افزایش احتمالی سطح آب دریاها، در نتیجه ی آب شدن یخ های قطبی، تغییر الگوهای بارش در سطوح جهانی و..)، باران‌های اسیدی و نابودی جنگل ها و.. مشاهده نمود.بر هر اندیشمندی پوشیده نیست كه ادامه روند فعلی، در درازمدت به سود هیچ زیستمندی نخواهد بود. با آگاهی از وضعیت فعلی و دورنمای نه چندان رضایت بخش آتی، آیا می بایست دست روی دست گذاشت وتنها به آینده چشم دوخت؟

فهرست مطالب

چكیده

فصل اول: طرح تحقیق

1-1-مقدمه

2-1-بیان مساله

4-1-اهداف تحقیق

5-1-قلمرو و دامنه تحقیق

2-5-1-قلمرو زمانی موضوع تحقیق

3-5-1-دامنه مطالعاتی موضوع تحقیق

6-1-مفاهیم اساسی تحقیق

1-6-1-مفاهیم جامعه شناختی

2-6-1-مفاهیم زیست محیطی

7-1-پیشینه تحقیق

8-1-محدودیت های وموانع اجرایی تحقیق

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

1-2-تاریخچه تحولات زیست محیطی

1-2-1-مرور تحولات زیست محیطی درجهان

2-1-2-نظری بر تحولات زیست محیطی در ایران

2-2-مطالعه وضعیت شهر ملارد

1-2-2-مولفه جغرافیایی

2-2-2-مولفه جمعیتی

3-2-2-مولفه فرهنگی

4-2-2-مولفه اقتصادی

5-2-2-مولفه سازمانی ومدیریتی

3-2-مباحث نظری

1-3-2-جامعه شناسی كلاسیك ومحیط زیست

2-3-2- جامعه شناسی مدرن ومحیط زیست

3-3-2-جامعه شناسی فرامدرن ومحیط زیست

4-2-چارچوب نظری

5-2-پرسش های تحقیق

6-2- فرضیه های تحقیق

7-2-تعاریف نظری وعملی تحقیق

8-2-توصیف متغیرها،ابعاد، شاخص ها واقلام آماری

9-2-الگوی نظری تحقیق

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

1-3-مقدمه

2-3-تعیین روش ها، تكنیك های مورد نیاز تحقیق و نحوه استفاده ازآنها

1-2-3-روش تحقیق

2-2-3-تكنیك های تحقیق

3-2-3-جامعه آماری

4-2-3-حجم نمونه

5-2-3-روش نمونه گیری

6-2-3-اعتبار وروایی تحقیق

7-2-3-روش تجزیه وتحلیل آماری

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

1-4-توصیف داده ها

1-1-4-جنس

2-1-4-سن

3-1-4-میزان تحصیلات پاسخگویان

4-1-4-محل تولد

5-1-4-محل سكونت ده سال قبل

6-1-4-وضعیت منزل مسكونی

7-1-4-میزان تحصیلات پدر

8-1-4-میزان تحصیلات مادر

9-1-4-شغل پدر

10-1-4-شغل مادر

11-1-4-تعداد اعضای خانواده

12-1-4-درآمد ماهیانه خانواده

13-1-4-وضعیت محل زندگی

14-1-4-آلودگی محل سكونت

15-1-4-احساس مسئولیت

16-1-4-آموزش در مدرسه

17-1-4-نوع رسانه

18-1-4-نقش رسانه

19-1-4-آموزش در خانواده

20-1-4-عوامل آلودگی

21-1-4-پاكیزگی محل زندگی

-نمودارها

1-1-4-نمودار جنس

2-1-4-نمودار سن

3-1-4-نمودار میزان تحصیلات پاسخگویان

4-1-4-نمودار محل تولد

5-1-4-نمودار محل سكونت ده سال قبل

6-1-4-نمودار وضعیت منزل مسكونی

7-1-4-نمودار میزان تحصیلات پدر

8-1-4-نمودار میزان تحصیلات مادر

9-1-4-نمودار شغل پدر

10-1-4-نمودار شغل مادر

11-1-4-نمودار تعداد اعضای خانواده

12-1-4-نمودار درآمد ماهیانه خانواده

13-1-4-نمودار وضعیت محل زندگی

14-1-4-نمودار آلودگی محل سكونت

15-1-4-نمودار احساس مسئولیت

16-1-4-نمودار آموزش در مدرسه

17-1-4-نمودار نوع رسانه

18-1-4-نمودار نقش رسانه

19-1-4-آموزش در خانواده

20-1-4-عوامل آلودگی

21-1-4-نمودار پاكیزگی محل زندگی

2-4-تبیین داده ها و آزمون فرضیات

1-2-4-ارتباط بین تحصیلات پدر و آلودگی های زیست محیطی

2-2-4-ارتباط بین تحصیلات مادر وآلودگی های زیست محیطی

3-2-4-ارتباط بین درآمد ماهیانه خانواده وآلودگی های زیست محیطی

4-2-4-ارتباط بین شغل پدر و آلودگی های زیست محیطی

5-2-4-ارتباط بین شغل مادر و آلودگی های زیست محیطی

6-2-4-ارتباط بین تعداد اعضای خانواده و آلودگی های زیست محیطی

7-2-4-ارتباط بین احساس مسئولیت وآلودگی های زیست محیطی

8-2-4-ارتباط آلودگی های زیست محیطی وحساسیت نسبت به نوع آلودگی

9-2-4-ارتباط بین حساسیت افراد وآلودگی های زیست محیطی

10-2-4-ارتباط بین مهاجرت وآلودگی های زیست محیطی

11-2-4-ارتباط بین رسانه های جمعی وآلودگی های زیست محیطی

12-2-4-ارتباط بین آموزش خانواده وآلودگی های زیست محیطی

13-2-4-ارتباط بین آموزش مدرسه وآلودگی های زیست محیطی

1-3-4-نتیجه حاصل از رگرسیون چند متغیره

1-4-4-خلاصه مطالب فصل

فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری

خلاصه ونتیجه گیری

فهرست منابع وماخذ

پیوست

Abstract


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : روش تحقیق تحولات زیست محیطی، روش تحقیق، زیست محیطی،
لینک های مرتبط :

نظرات ()
نوشته شده توسط شهلا امیری در تاریخ شنبه 26 مهر 1393
قیمت:50000ریال

موضوع :

دانلود گزارش کارآموزی خورجینگ و تکنولوژی آن

فرمت فایل: WORD  (قابل ویرایش )

رشته تحصیلی : مكانیك جامدات نقشه كشی صنعتی

چکیده :

فرم و شکل دهی فلزات گداخته یا تحت فشار قرار دادن آن‌ها، توسط قالب‌های فورج و یا پرس‌های هیدرولیکی یا پنوماتیک و یا پتک‌های ضربه‌ای را صنعت فورجینگ می‌نامند.اکثر قطعات صنعتی در صنایع مهم مانند ماشین‌سازی، خودروسازی و صنایع نظامی‌با روش فورج تهیه می‌شوند. عملیات فورج قطعات را می‌توان با استفاده از پتک‌های تمام اتوماتیک و  پیشرفته که قادر است تعداد ضربات لازم و ارتفاع صحیح هر ضربه را کنترل و تنظم نماید، تعیین نمود.در روش فورجینگ (آهنگری) مواد کار با قابلیت کوره کری، و در حالت گداخته، فرم لازم را می‌گیرند. این قطعات دارای مقاومت و استحکام بیشتری نسبت به قطعات مشابه ماشین‌کاری شده هستند. زیرا در پروسه‌ی آهنگری مواد اولیه قطعات به هم فشرده شده و قعطات مهمی‌مانند میل لنگ‌ها، دسته‌ پیستون‌ها، آچارها و . . .  ساخته می‌شوند. از قابلیت‌های روش فورج در تولید فرآوره‌های صنعتی می‌توان به کاهش هزینه و انبوهی تولید و از معایب این روش به کمتر دقیق بودن قطعات تولید شده اشاره کرد. اکثر قلزات چکش‌خوار مانند فولادها، و آلیاژهای مس، آلیاژهای آلومینیوم و . . .  قابلیت عملیات آهنگری را دانرد. چدن خاکستری جزء فلزاتی است که خاصیت آهنگری نداشته، زیرا امکان شکستگی در آن وجود دارد.

فهرست مطالب

صنعت فورج

اصول طراحی قالب‌های فورج

قالب‌های قورج و عملیات آهنگری

روش فورج سرد در پروسه‌ی تولید

فولادها و عملیات حرارتی در قالب‌های فورج

عوامل سایش در قالب‌های فورج

نقش حرارت در پروسه‌ی فورج

ماشین کاری و ساخت قالب‌های فورج

تکنولوژی پیشرفته در ساخت قالب‌های فورج

روش طراحی قالب‌های فورج با کامپیوتر

صنعت فورج


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : دانلود گزارش کارآموزی خورجینگ و تکنولوژی آن، دانلود، خورجینگ، گزارش کارآموزی،
لینک های مرتبط :

نظرات ()
نوشته شده توسط شهلا امیری در تاریخ جمعه 25 مهر 1393
بسته جامع آموزشی مهندسی عمران (نسخه شماره 4)

تعداد: 11 DVD
قیمت: 49،000 تومان
لینک خرید

  
                        محتوای این بسته جامع اموزشی


کتاب های مرجع مهندسی عمران

بیش از 200 جلد کتاب مطابق با مراجع پیشنهادی وزارت علوم و تحقیقات در دسته های مختلف مانند (کتابهای استاتیک، دینامیک، مقاومت مصالح، تحلیل سازه ها، مکانیک خاک و ...)

لیست برخی از مهمترین کتابها به قرار زیر است:

 • کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال (توماس)
 • کتاب استاتیک (مریام)
 • کتاب استاتیک  (جانستون)
 • کتاب استاتیک  (هیبلر)
 • کتاب مقاومت مصالح  (پوپوف)
 • کتاب مقاومت مصالح (بیرجانستون)
 • کتاب مقاومت مصالح (تیموشنکو)
 • کتاب تحلیل سازه ها  (هیبلر)
 • کتاب تحلیل سازه ها  (نوریس)
 • کتاب دینامیک سازه ها  (هومر)
 • کتاب دینامیک سازه ها  (کلاف)
 • کتاب مهندسی پی  (باوولز)
 • کتاب مهندسی پی  (براجا ام داس)
 • کتاب مهندسی پی  (مورسی)
 • آیین نامه بتن ایران  (ABA)
 • آیین نامه ACI (انجمن بتن آمریکا)
 • آیین نامه راهسازی  (آشتو)
 • کتاب تحلیل و طراحی روسازی  (هونگ)
 • کتاب مکانیک خاک (براجا ام داس)
 • کتاب مکانیک خاک  (کرایگ)
 • کتاب دینامیک خاک  (براجا ام داس)
 • کتاب دینامیک خاک  (پراکاش)
 • کتاب مکانیک سیالات  (فاکس)
 • کتاب مکانیک سیالات (مانسون)
 • کتاب مکانیک سیالات  (استریتر)
 • کتاب هیدرولیک کانال های باز (چاوو)
 • و...

 حل المسایل های مهندسی عمران

 • حل المسائل استاتیک (مریام)
 • حل المسائل استاتیک  (جانستون)
 • حل المسائل استاتیک (هیبلر)
 • حل المسائل دینامیک  (مریام)
 • حل المسائل دینامیک  (جانستون)
 • حل المسائل دینامیک (بدفورد)
 • حل المسائل مقاومت (مصالح پوپوف)
 • حل المسائل مقاومت  (مصالح جانسون)
 • حل المسائل مقاومت مصالح  (هیبلر)
 • حل المسائل مقاومت مصالح (دونالد)
 • حل المسائل تحلیل سازه  (هیبلر)
 • حل المسائل تحلیل سازه  (کاسیمالی)
 • حل المسائل مکانیک سیالات (مانسون)
 • حل المسائل مکانیک سیالات  (استریتر)
 • حل المسائل مکانیک سیالات  (سنجل)
 • حل المسائل هیدرولیک مهندسی عمران  (چادویک)
 • حل مسائل مکانیک خاک  (آیسن)
 • حل المسائل مکانیک خاک  (گرایگ)
 • حل المسائل المان محدود (لوگن)
 • و...

 

مقالات مهندسی عمران

بیش از 1000 عنوان از برترین و جدیدترین مقالات فارسی


سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی عمران

سوالات کنکور سراسری کارشناسی ارشد سالهای 87 تا 91 به همراه پاسخ


جزوات درسی مهندسی عمران

 • جزوه ریاضی 2,1  (دانشگاه صنعتی شریف)
 • جزوه ریاضی2,1  ( دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
 • جزوه ریاضی مهندسی  (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
 • جزوه معادلات  (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
 • جزوه مقاومت مصالح 1  (دانشگاه تهران)
 • جزوه تحلیل سازه 1  (دانشگاه تهران)
 • جزوه مکانیک خاک   (دانشگاه تهران)
 • جزوه مکانیک سیالات  (دانشگاه تهران)
 • جزوه مکانیک سیالات  (دانشگاه خواجه نصیر)
 • جزوه  مهندسی پی  (دانشگاه تهران)
 • جزوه  مهندسی پی  (دانشگاه علم وصنعت)
 • جزوه هیدرولیک کانال های باز  (دانشگاه تهران)
 • جزوه  روسازی راه  (دانشگاه تهران)
 • جزوه  دینامیک  (دانشگاه تهران)
 • جزوه  زبان تخصصی عمران  (دانشگاه تهران)
 • جزوه  ساختمانهای فلزی 2   (دانشگاه تهران)
 • جزوه سازه های فولادی 1  ( دانشگاه تهران)
 • جزوه سازه های فولادی  (دانشگاه علم و صنعت)
 • جزوه سازه های صنعتی  (دانشگاه تهران)
 • جزوه  بتن 1 ( دانشگاه تهران)
 • جزوه بتن  (دانشگاه علم و صنعت)
 • جزوه  دینامیک سازه ها   (دانشگاه تهران)
 • جزوه دینامیک سازه ها   (دانشگاه علم وصنعت)
 • جزوه دینامیک سازه ها  (دانشگاه صنعتی شریف)  
 • جزوه سازه های بتن آرمه  (دانشگاه تهران)
 • جزوه مهندسی آب و فاضلاب  (دانشگاه تهران)
 • جزوه روشهای حفاری   (دانشگاه تهران)
 • جزوه بارگذاری  (دانشگاه تهران)
 • جزوه بناهای آبی (دانشگاه تهران)
 • جزوه سیستم های ساختمانی  (دانشگاه تهران)


فیلم های آموزشی مهندسی عمران

11 مستند و فیلم آموزشی  مهندسی عمران به زبان  فارسی

 • مستند  آموزشی  (بلندترین برج آنتنی جهان در چین)
 • مستند آموزشی  (حفاری های عمرانی برای یافتن بخار )
 • مستند آموزشی  ( خط لوله عظیم از نروژ تا بریتانیا)
 • مستند آموزشی  (پل هوور بلند ترین پل کمانه ای جهان)
 • مستند آموزشی  ( ساخت پل یونان طولانی ترین پل کابلی جهان)
 • مستند آموزشی  ( ساخت سد هوور)
 • مستند آموزشی  (ساخت سازه بزرگترین موزه حیات وحش دنیا)
 • مستند آموزشی  (ساخت تولید برق از اقیانوس)
 • مستند آموزشی  (ساخت پل دریاچه ارومیه)
 • انیمشن  ساخت  (تونل با روش TBM و انفجاری)
 • مستند آموزشی  (ساخت انواع  تونل)

هندبوک ها و استانداردهای مهندسی عمران

در این قسمت 21 عنوان از هندبوک ها و استانداردهای مهم مهندسی عمران قرار دارد؛

لیست برخی از آنها به قرار زیر است:

 • هندبوک مهندسی عمران  (بهاکی کاتی)
 • هندبوک مکانیک خاک  (مارک پانسو)
 • هندبوک مکانیک سیالات  (برگر)
 • هندبوک سازه های فولادی  (CISC )
 • هندبوک مهندسی پی  (منجریکر)
 • هندبوک طراحی  (هیدرولیکی مایز)
 • هندبوک ریاضی مهندسی (برونشتین)
 • و...

آموزش نرم افزارهای مهندسی عمران

 • فیلم فارسی آموزش نرم افزار  AutoCAD
 • جزوه فارسی آموزش نرم افزار  ETABS
 • جزوه فارسی آموزش نرم افزار  ABAQUS
 • فیلم فارسی آموزش نرم افزار  SAP 2000
 • فیلم فارسی آموزش نرم افزار  Land Desktop
 • فیلم فارسی آموزش نرم افزار  Civil 3D
 • جزوه فارسی آموزش نرم افزار  Epanet
 • جزوه فارسی آموزش نرم افزار  Flac
 • جزوه فارسی آموزش نرم افزار PLAXIS 2D
 • جزوه فارسی آموزش نرم افزا ر  Plaxis 3D Foundation
 • جزوه فارسی آموزش نرم افزار Roadware


نرم افزارهای تخصصی مهندسی عمران

 • (Autodesk AutoCAD 2012(32 & 64 Bi قدرتمندترین نرم افزار برای طراحی پرژه های عظیم ساختمان سازی
 • SAFE 12.3 نرم افزار طراحی کف بتنی post-tension و سیستم های بنیادی
 • SAP 2000 V 15.1.0 نرم افزاری برای طراحی و آنالیز سازه
 • Etabs V9.7.3 نرم افزاری مخصوص جهت تحلیل و طراحی سازه های ساختمانی
 • Surfer 10.3.705 نرم افزاری برای ترسیم نقشه‌های توپوگرافی، هم عیار و...
 • Abaqus 6.11 نرم افزاری برای تحلیل المان های محدود
 • Elmod 5 نرم افزاری برای طراحی لایه های روسازی
 • PLAXIS 2D- v8.2 نرم‌افزاری پیشرفته برای تحلیل تغییر شكل‌ها و پایداری در پروژه‌های مهندسی ژئوتكنیك
 • FLAC 2D .V.7.0.31 نرم افزاری  برای مدلسازی محیط های پیوسته 
 • Geostudio-full  200 نرم افزار کامل ژئوتکنیکی برای تحلیل و طراحی
 • ArcGIS 10  نرم افزاری برای مدیریت داده های  GIS
 • Land Desktop 2009  نرم افزاری بسیار جامع و قدرتمند جهت استفاده مهندسین نقشه برداری
 • و ...


تعداد: 11 DVD
قیمت: 49،000 تومان
لینک خرید

نوع مطلب :
برچسب ها : بسته جامع آموزشی مهندسی عمران (نسخه شماره 4)، بسته آموزشی انار برای مهندسی عمران، نرم افزارهای تخصصی مهندسی عمران، حل المسائل تحلیل سازه (هیبلر)، حل المسائل تحلیل سازه (کاسیمالی)، جزوه تحلیل سازه 1، جزوه مکانیک خاک (دانشگاه تهران)،
لینک های مرتبط :

نظرات ()
نوشته شده توسط شهلا امیری در تاریخ جمعه 25 مهر 1393
قیمت:59000ریال

موضوع :

دانلود گزارش کارآموزی نصب شبکه و سخت افزار کامپیوتر

فرمت فایل: WORD  (قابل ویرایش )

پیشگفتار :

در مدتی که به عنوان کار آموز در این شرکت فعالیت داشتم کارهای مختلفی انجام میشد که از آن جمله میتوان به نصب شبکه و سخت افزار کامپیوتر و همچنین به صورت محدود طراحی وساخت پاره ای از پروژه های الکترونیکی اشاره کرد.اینجانب از طرف مسئول کار آموزی در قسمت سخت افزار مشغول به کار شدم. در این قسمت کارهای مختلفی انجام میشد مانند اسمبل کردن قطعات کامپیوترو تعمیرات قطعات مختلف آن و... .هر مهندس الکترونیک باید به حد کافی با سخت افزار کامپیوتروارتباط اجزای مختلف آن با یکدیگر آشنا باشد.ارتباط کامپیوتر با خارج از آن به خصوص با مدارات مختلف الکترونیکی یکی از مسائلی است که به شدت مورد توجه مهندسان الکترونیک و طراحان می باشد.ارتباط کامپیوتر با دنیای خارج از طریق پورتهای آن می باشد. پورت سریال پورت موازی پورت USB و... . یکی از پورتهایی که به شدت مورد توجه قرار گرفته پورت USB می باشد من نیز از این فرصت استفاده کرده و به بررسی این پورت پرداختم گسترش این پورت به گونه ای است که حتی پرینترهای جدید و قطعات جانبی دیگر مانند ماوس و اسکنر و ... به گونه ای طراحی شده اند که به این پورت وصل می شوند در ادامه به بررسی این پورت و آی سی های جانبی آن پرداخته می شود

فهرست مطالب

مقدمه۱

سرآغاز۲

کاربرد راحت۴

- یک رابط برای همه دستگاهها ۴

- پیکربندی خودکار۴

- به دور از تنظیمات کاربر۴

- آزاد کردن منابع سخت‌ افزاری برای وسایل جانبی ۴

- سادگی کابل۵

- Hot pluggable5

- عدم احتیاج به منبع تغذیه۵

سرعت۶

قابلیت اطمینان۷

قیمت پایین۷

صرفه‌جویی در مصرف انرژی۷

قابلیت انعطاف۸

پشتیبانی توسط سیستم عامل۹

پشتیبانی وسیله جانبی۱۰

مجمع ابزار آلات USB11

این پورت کامل نیست۱۲

- از دید کاربران۱۲

- پشتیبانی نشدن توسط سخت افزارهای قدیمی۱۲

- محدودیت سرعت۱۳

- محدودیت فاصله۱۴

- ارتباطات نظیر به نظیر۱۴

- تولیدات شکل‌دار۱۴

- از دید ارتقاء دهندگان۱۵

- پیچیدگی پروتکل۱۵

- پشتیبانی در سیستم عامل۱۵

- گیرهای سخت افزاری۱۶

- مبالغ۱۶

USB  در برابر IEEE _ 139417

حداقل نیازهای کامپیوتر۱۷

- کنترل کننده میزبان۱۸

- سیستم عامل۱۸

- اجزا۱۸

- اجزای یک اتصال۱۹

- تجهیزات لازم برای ارتقاء۲۰

- انتخاب تراشه۲۱

اجزای یک کنترلر USB21

- پورت USB        ۲۲

- بافرهای داده USB          ۲۲

- CPU23

- حافظه برنامه۲۴

- حافظه داده       ۲۶

- رجیسترها۲۶

- I/O های دیگر۲۶

- ویژگیهای دیگر۲۷

ساده سازی پروسه ارتقاء۲۷

- انتخاب معماری۲۷

- تراشه‌هایی که از ابتدا برای USB طراحی شده‌اند۲۸

- تراشه‌هایی بر اساس خانواده‌های آشنا۲۸

- تراشه‌هایی که به میکرو کنترلرهای خارجی متصل می‌گردند۲۹

- مرجع خصوصیات تراشه۳۰

- برنامه تراشه نمونه۳۰

- انتخاب راه انداز۳۰

- ابزارهای اشکال‌زدایی۳۱

- بردهای ارتقا از فروشندگان تراشه۳۱

- بردهای از منابع دیگر۳۲

- نیازمندیهای پروژه۳۳

نگاهی به بعضی از تراشه‌ها۳۵

- EnCore محصول شرکت سیپرس۳۵

- معماری CPU35

- کنترلر USB36

- EZ _ USB شرکت سیپرس۳۷

- معماری CPU37

- کنترلر USB38

PCI 16C7X5 شرکت میکروچیپ      ۴۲

- معماری۴۲

- کنترلر USB42

NET 2888 شرکت نت چیپ

- کنترلر USB

USB 9603 شرکت National Semiconductor44

- کنترلر USB46

PDIUSBD 11/1 محصول فیلیپس۴۶

- معماری۴۶

- کنترلرهای USB47

Strong ARM اینتل۴۷

- کلاسهای دستگاهها۴۸

- استفاده از کلاسها۴۸

- اجزای یک مربع خصوصیات کلاس۴۹

- کلاسهای تعریف شده۵۰

- مطابقت یک دستگاه با یک کلاس   ۵۲

- وسایل جانبی استاندارد۵۲

- صفحه کلید ، ماوس و دسته بازی ۵۲

- دستگاههای انبارش توده‌ای۵۳

- چاپگرها۵۵

- دوربینها و اسکنرها         ۵۵

- برنامه‌های صوتی۵۶

- مودم‌ها۵۷

- کاربردهای غیر استاندارد۵۷

- دستگاههایی که داده‌ها را با یک سرعت کم منتقل می‌کنند۵۸

- به روز رسانی دستگاههای RS _ 23259

- دستگاههای مراکز فروش۶۰

- جایگزینی دستگاههای با پورت موازی غیر استاندارد۶۱

- ارتباطهای کامپیوتر به کامپیوتر۶۳

- پیوندهای بی‌سیم۶۳


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : دانلود گزارش کارآموزی نصب شبکه و سخت افزار کامپیوتر، دانلود گزارش کارآموزی، کارآموزی، نصب شبکه، سخت افزار کامپیوتر،
لینک های مرتبط :

نظرات ()
نوشته شده توسط شهلا امیری در تاریخ جمعه 25 مهر 1393
بسته جامع مهندسی مواد ( انار )

تعداد: 5 DVD
قیمت: 34،000 تومان
لینک خرید

محتوای این بسته جامع اموزشی


کتاب هاب مرجع مهندسی مواد

بیش از 250 جلد کتاب مطابق با مراجع پیشنهادی وزارت علوم و تحقیقات در 28 دسته مانند (کتابهای اصول علم مواد، بلورشناسی، خواص فیزیکی و مکانیکی مواد، سرامیک، کامپوزیت و ...)

 • کتاب اصول مهندسی و علم مواد (کالیستر)
 • کتاب پایه های بلورشناسی و تفرق (هاموند)
 • کتاب اصول شیمی فیزیک  (اتکینز)
 • کتاب مقاومت مصالح  (پوپوف)
 • کتاب استاتیک  (مریام)
 • کتاب مقدمه ای بر نابجایی ها  (هول)
 • کتاب خواص مکانیکی مواد (هاسفورد)
 • کتاب متالورژی مکانیکی  (دیتر)
 • کتاب نفوذ در جامدات (شومن)
 • کتاب پدیده های انتقال در فلزات و آلیاژها  (پورتر استرلینگ)
 • کتاب متالورژی فیزیکی و مواد پیشرفته  (اسمال من)
 • کتاب اصول متالورژی مکانیکی  (عباسچیان و ریدهیل)
 • کتاب خواص الکترونیکی مواد  (هامل)
 • کتاب خواص الکترونیکی مواد  (لیوینگستون-ام آی تی)
 • کتاب مقدمه ای بر مواد مغناطیسی (کالیتی)
 • کتاب خواص نوری مواد و وسایل الکترونیکی  (کاساپ)
 • کتاب اصول سینتیک شیمیایی (هاوس)
 • کتاب مقدمه ای بر ترمودینامیک مواد  (گسکل)
 • کتاب انتقال حرارت  (هولمن)
 • کتاب پدیده های انتقال  (برد)
 • کتاب اصول تولید پلیمر  (میدلمن)
 • کتاب مقدمه ای بر علم پلیمر (اسپرلینگ)
 • کتاب اصول سرامیک  (باراسوم)
 • کتاب کامپوزیت ها و خواصشان  (نینگ)
 • کتاب نانومواد  (وانگ)
 • کتاب مقدمه ای بر بایومواد  (پارک)
 • کتاب الکتروشیمی برای علم مواد  (پلینت)
 • کتاب مقدمه ای بر علم خوردگی  (بوگوتاسکی)
 • کتاب شکل دهی فلزات  (هاسفورد)
 • کتاب اصول انجماد  (فیشر)
 • کتاب انجماد و ریخته گری  (کانتور)
 • کتاب اصول جوش کاری  (مسلر)
 • کتاب هیدرومتالورژی  (حبشی)
 • کتاب ریزساختار و خواص فولاد  (رابرت هانی کمب)
 • کتاب اصول تفرق اشعه ایکس  (کالیتی)
 • کتاب مدل سازی عددی در مهندسی و علم مواد  (مایکل بلت)

حل المسائل های مهندسی مواد

 • حل المسائل استاتیک  (مریام)
 • حل المسائل استاتیک  (هیبلر)
 • حل المسائل استاتیک  (جانسون)
 • حل المسائل مقاومت مصالح  (پوپوف)
 • حل المسائل مقاومت مصالح  (بیر جانسون)
 • حل المسائل مقاومت مصالح  (هیبلر)
 • حل المسائل انتقال حرارت  (هولمن)
 • حل المسائل انتقال حرارت  (سنجل)
 • حل المسائل انتقال حرارت  (اینکروپرا)
 • حل المسائل پدیده های انتقال   (برد)
 • حل المسائل اصول الکترونیکی مواد  (مک گروهیل)
 • حل المسائل مکانیک پیشرفته مواد  (بورسی)
 • حل المسائل اصول علم مواد و مهندسی  (کالیستر)
 • حل المسائل علم و مهندسی مواد  (دونالد آسکلند)
 • حل المسائل مقدمه ای بر ترمودینامیک مواد  (گسکل)

جزوات درسی مهندسی مواد

 • جزوه خواص فیزیکی 1 (دانشگاه صنعتی شریف)
 • جزوه خواص فیزیکی 2  (دانشگاه صنعتی شریف)
 • جزوه خواص فیزیکی  (دانشگاه تهران)
 • جزوه ترمودینامیک 1 (دانشگاه صنعتی شریف)
 • جزوه شیمی فیزیک  (دانشگاه تهران)
 • جزوه خوردگی  (دانشگاه صنعتی شریف)
 • جزوه الکترو شیمی و خوردگی  (دانشگاه تهران)
 • جزوه استخراج آهن  (دانشگاه صنعتی شریف)
 • جزوه اصول مهندسی جوش  (دانشگاه صنعتی شریف)
 • جزوه اصول مهندسی سطح  (دانشگاه صنعتی شریف)
 • جزوه آنالیز مواد  (دانشگاه صنعتی شریف)
 • جزوه انجماد  (دانشگاه صنعتی شریف)
 • جزوه پدیده های انتقال  (دانشگاه صنعتی شریف)
 • جزوه شکل دهی فلزات  (دانشگاه صنعتی شریف)
 • جزوه متالورژی پودر  (دانشگاه صنعتی شریف)
 • جزوه مواد دیرگداز  (دانشگاه صنعتی شریف)
 • جزوه عملیات حرارتی مواد  (دانشگاه تهران)
 • جزوه متالورژی فیزیکی 2  (دانشگاه تهران)
 • جزوه هیدرو متالورژی  (دانشگاه تهران)
 • جزوه ریاضی1و 2  (دانشگاه صنعتی شریف)
 • جزوه ریاضی1و 2  (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
 • جزوه معادلات دیفرانسیل (دانشگاه صنعتی امیر کبیر)

هندبوک و استانداردهای مهندسی مواد

 • ASM استاندارد فلزات آمریکا  (21 جلد)
 • AWS استاندارد جوش آمریکا 
 • ASTMاستاندارد تست و مواد آمریکا  
 • هندبوک مهندسی خوردگی
 • هندبوک متالورژی استخراجی
 • هندبوک پوشش دهی
 • هندبوک نانومواد
 • هندبوک جوشکاری مواد
 • هندبوک ریخته گری قطعات فلزی
 • هندبوک مهندسی و علم مواد
 • هندبوک جوشکاری خطوط لوله
 • هندبوک مواد برای طراحی تولید
 • هندبوک متالورژی پودر
 • هندبوک انتخاب مواد
 • هندبوک قالبهای تزریقی
 • و ...

 

نرم افزار های تخصصی مهندسی مواد

 • Abaqus6.11  نرم افزاری قدرتمند برای تحلیل المان های  محدود
 • Predict V.04  نرم افزاری در زمینه خوردگی
 • Crystal Maker V2.3.1.   نرم افزاری جهت ساخت، نمایش و دستکاری انواع ساختارهای بلوری و مولکولی
 • Atlas of Phase Diagrams   نرم افزاری شامل 1067 دیاگرام دوتایی فلزی و 300 نمودار تعادلی سه تایی
 • Key to Steel Edition 2005   از جمله بهترین و در عین حال گران ترین نرم افزارهای مهندسی رشته مواد شامل یک بانک  اطلاعاتی بزرگ از فولادها و چدنها
 • ImageJ   نرم افزار قدرتمند آنالیز تصاویرجهت محاسبه درصد فازها، تعداد و اندازه ذرات، ندولاریته و ...
 • Periodic Table   بهترین و کاربردی ترین نرم افزار جدول تناوبی در جهان با قابلیت های فراوان
 • SolidCast نرم افزاری جهت شبیه سازی ریخته گری
 • Flow 3D Cast   نرم افزاری جهت شبیه سازی و پیش بینی حرکت مذاب و انجماد در قطعات ریخته گری

فیلم ها و مستند های آموزشی مهندسی مواد

 • مستند آموزشی  شرکت صنایع فروآلیاژ ایران
 • مستند آموزشی  شرکت فولاد آلیاژی ایران
 • مستند آموزشی  کارخانه ذوب آهن اصفهان
 • مستند آموزشی  کارخانه فولاد مبارکه اصفهان
 • مستند آموزشی  مجتمع فولاد مبارکه
 • مستند آموزشی  مس سرچشمه
 • مستند آموزشی  شرکت صنایع آذراب
 • مستند آموزشی  شرکت فولاد خوزستان
 • مستند آموزشی  شرکت مجتمع فولاد خراسان
 • مستند آموزشی  شرکت نورد و لوله اهواز
 • مستند آموزشی  گروه صنعتی گیتی پسند
 • مستند آموزشی  ماشین سازی اراک
 • مستند آموزشی  مجتمع صنعتی اسفراین
 • مستند آموزشی  مجتمع مس سونگون
 • فیلم آموزشی  آلیاژ حافظه دار
 • فیلم آموزشی  تست خستگی
 • فیلم آموزشی  تست کشش
 • فیلم آموزشی  جوشکاری
 • فیلم آموزشی  ریخته گری
 • فیلم آموزشی  سختی سازی فولاد
 • فیلم آموزشی  کوره بلند
 • فیلم آموزشی  کوئنچ در روغن
 • فیلم آموزشی  لحیم کارى

معرفی سایت های مرتبط مهندسی مواد

در این قسمت سایت های مهم و معروف مهندسی مواد به همراه توضیحات معرفی می گردد.


سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مواد

سوالات کنکور سراسری کارشناسی ارشد سالهای 87 تا 91 به همراه پاسخ


مقالات فارسی و لاتین مهندسی مواد

در این قسمت بیش از 150 عنوان از برترین و جدیدترین مقالات فارسی و لاتین معتبر بین المللی قرار دارد.


تعداد: 5 DVD
قیمت: 34،000 تومان
لینک خرید

نوع مطلب :
برچسب ها : بسته جامع مهندسی مواد ( انار )، خرید اینترنتی، بسته آموزشی انار برای مهندسی مواد، منابع مهندسی مواد، هندبوکهای مهندسی مواد، نرم افزار های تخصصی مهندسی مواد، حل المسائل علم و مهندسی مواد (دونالد آسکلند)،
لینک های مرتبط :( کل صفحات : 66 )    ...   11   12   13   14   15   16   17   ...   
درباره وبلاگ


آموزش کامل نرم افزارهای آفیس microsoft office به زبان فارسی و تصویری

مدیر وبلاگ : شهلا امیری
موضوعات
مطالب اخیر
نویسندگان
پیوندها
آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
 
   
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic